cz en

TJ SOKOL KŘEMŽE
ODDÍL ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

Rozpis Štít Podkletí 2013

Rozpis

6. závod jihočeské oblasti na krátké trati.
Veřejný závod v orientačním běhu.
36.ročník závodu o ŠTÍT PODKLETÍ


Pořadatel: Tělovýchovná Jednota Sokol Křemže, oddíl orientačních sportů.
Datum: sobota 18. května 2013.
Místo: Třísov- koupaliště
Loc: 48°52'45.729"N, 14°20'23.627"E
Druh závodu: závod na krátké trati.
Soutěžní kat.: D10,D12,D14,D16,D18,D20,D21,D35,D45,D55
H10,H12,H14,H16,H18,H20,H21,H35,H45,H55,H65
kategorie veřejného závodu DF,HF,HDR( rodiče s dětmi), P3 a P5

Přihlášky: do 14. května 2013 20:00 hod prostřednictvím systému ORIS, nebo výjmečně, na adresu, Pavel Zimmermann Chlum 129, 382 03 Křemže,
e-mail pavelzimmermann@seznam.cz nebo mobil 602 145 804.
V přihlášce uveďte kategorii,registrační číslo, příjmení, jméno, a
číslo čipu SI. Přihlášky po termínu a na místě jen dle možností
pořadatele za dvojnásobné startovné. Týká se to i pro kategorie příchozích.
Prezentace: 18.5. 2012 na shromaždišti od 9:30 do 10:15 hod.
Start 00: v 11:00
Mapa : Vláďova hora 1:10 000 e5. stav 2012 a 2013. Nebude vodovzdorně upravena.
Vklady: HF,DF,HDR,P3 40.- Kč, ostatní kategorie 80.- Kč.
Splatné na místě závodu.
Půjčovné SI čipů: 30.- Kč. Při ztrátě čipu bude účtováno 700.-Kč.
S čipy SI startují všechny kategorie.
Parkoviště: V místě shromaždiště, dbejte pokynů pořadatelů a dodržujte zde pořádek. Vybavení centra: Budou k dispozici pouze malé stany.
Občerstvení: V obvyklém sortimentu.
Vzdálenosti: Centrum - start do 500m. Centrum - cíl 0 m.
Různé: Předpokládané vyhlášení výsledků v cca. 14:00 hod.
Závod je zařazen do hodnocení Rankingu, jihočeského žebříčku jednotlivců v OB.

Ceny: První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobné ceny.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Petr Klimeš
Hlavní rozhodčí: Pavel Zimmermann
Stavitel tratí : Zimmermann Pavel
Závodí se podle platných pravidel ČSOB, soutěžního řádu ČSOB a prováděcích po-
kynů oblasti ČSOB. Všichni účastníci se sportovní akce účastní na vlastní riziko a od-
povídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky odpovídají jejich
zákonní zástupci.

Ředitel závodu: Petr Klimeš Hlavní rozhodčí: Pavel Zimmermann

WebDnes - webové stránky snadno
©2008, oddíl orientačních sportů Křemže